Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

मोरङ
SHARES
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रोहितबहादुर कार्की अध्यक्ष ५४९९ पूरा विवरण
शान्तिकुमारी लिम्बू उपाध्यक्ष ५७४७ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुः लेटाङभोगटेनी (१) न.पा.,केराबारी, याङशिला, पाटीगाउँ र सिंहदेवी गा.वि.स. जनसंख्याः३०४३१             क्षेत्रफलः२१९.८३ वर्ग कि.मी. ...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
देवीप्रसाद आचार्य अध्यक्ष ५२२९ पूरा विवरण
सरला राई उपाध्यक्ष ५०८३ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःरमितेखोला, टाँडी, जाँते(३,४)र मधुमल्ला (१-६) गा.वि.स. जनसंख्याः२८७०८             क्षेत्रफलः१५८.९८ वर्ग कि.मी. केन्द्र: साविक मधुमल्ल...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शंकर राई प्रमुख ६९६१ पूरा विवरण
कृष्णकुमारी पोखरेल उपप्रमुख ६८०९ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुः लेटाङभोगटेनी न.पा.(२-११),जाँते(१¸२¸५¸६-९) र वारङ्गी गा.वि.स. जनसंख्याः ३२०५३               &nbs...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
भीम पराजुली प्रमुख २३०३१ पूरा विवरण
इन्दिरा कार्की उपप्रमुख २०१४६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुःविराटनगर महानगरपालिका,  बुधनगर (१,३-५) र बैजनाथपुर गा.वि.स. जनसंख्याः २१४६६३                &n...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रविन राई प्रमुख None पूरा विवरण
दयन्तदेवी चुडाल उपप्रमुख None पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःबरडंगा (१¸४¸५¸७), झुर्किया, महादेवा, गोविन्दपुर (१¸३¸४¸७), सिजुवार  इटहरा गा.वि.स. जनसंख्याः५५३८०         &nb...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
दिलिपकुमार राई प्रमुख ९०८७ पूरा विवरण
यमुना विष्ट उपप्रमुख ९९२६ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुः पथरीशनिश्चरे न.पा. र हसन्दह गा.वि.स. जनसंख्याः ६२४४०             क्षेत्रफलः ७९.८१ वर्ग कि.मी. केन्द्र:साविक पथरी शनिश्चरे ...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
दिलीपकुमार अग्रवाल प्रमुख ८०८२ पूरा विवरण
केशवकुमारी खराल उपप्रमुख ५७२० पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःरंगेली न.पा. (१-८)¸बबियाविर्ता र दर्वेशा गा.वि.स. जनसंख्याः५२०१३             क्षेत्रफलः १११.७८ वर्ग कि.मी.केन्द्र:साविक रंगेली नग...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शिवप्रसाद ढकाल प्रमुख None पूरा विवरण
धनमाया तामाङ उपप्रमुख १५४७८ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःकोशीहरैचा र सुन्दरदुलारी न.पा. जनसंख्याः ८०५१८             क्षेत्रफलः ११०.१६वर्ग कि.मि. केन्द्र:साविक कोशीहरौचानगरपालिकाक...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
ज्ञानेन्द्र सुवेदी प्रमुख १०७८४ पूरा विवरण
ढाकाकुमारी पराजुली उपप्रमुख ११३२२ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः बेलबारी न.पा., डाँगीहाट र बाहुनी गा.वि.स. जनसंख्याः६५८९२             क्षेत्रफलः१३२.७९ वर्ग कि.मी. केन्द्र:साविक बेलबारी नगरपालिक...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
खड्गबहादुर फागो प्रमुख पूरा विवरण
लक्ष्मीदेवी भण्डारी उपप्रमुख पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःउर्लाबारी न.पा., मधुमल्ला (७-९) र राजघाट गा.वि.स. जनसंख्याः५४६९६             क्षेत्रफलः ७४.६२ वर्ग कि.मी. केन्द्र: साविक उर्लाबारी नग...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
हरि लाल सिंह अध्यक्ष ५१८७ पूरा विवरण
नसीमा वानो उपाध्यक्ष ४६३५ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःदादरवैरीया,सोराभाग,अमाहिवरियाती,नोचा र कदमाहा गा.वि.स. जनसंख्याः ३९३९४             क्षेत्रफलः ७०.२६ वर्ग कि.मि. केन्द्र:...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
शिवनारायण माझी थारु अध्यक्ष ४७२० पूरा विवरण
फुलकुमारी चौधरी उपाध्यक्ष ४२५९ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःलखन्तरी, झोराहट, मोतीपुर, तेतरीया, सिद्राहा र बनिगामागा.वि.स. जनसंख्याः ३२७१७             क्षेत्रफलः ७१.८४ वर्ग कि.मी. क...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
बालचन्द्र माझी अध्यक्ष ५३२७ पूरा विवरण
अमृताकुमारी गच्छदार उपाध्यक्ष ४९७२ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः टंकीसिनवारी,हात्तीमुडा,शिसवनी वडहरा रडंग्राहागा.वि.स. जनसंख्याः ४१५८६                  क्षेत्रफलः ...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
रामकुमार कामत अध्यक्ष None पूरा विवरण
मन्जिताकुमारी सरदार उपाध्यक्ष None पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःकटहरी,थलाहा र भौडाहागा.वि.स. जनसंख्याः३९७७५             क्षेत्रफलः५१.५९ वर्ग कि.मि. केन्द्र: साविक कटहरी गा.वि.स.को कार्यालय &...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
ताराबहादुर काफ्ले अध्यक्ष ८५८८ पूरा विवरण
राजमति इङ्गनाम उपाध्यक्ष ७०२९ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःबयरवन, केरौन र होक्लाबारी गा.वि.स. जनसंख्याः३८०३३             क्षेत्रफलः८२.८३ वर्ग कि.मी. केन्द्र: साविक बयरवन गा.वि.स.को कार्यलय&nb...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
कैलाशप्रसाद मंडल गनगाई अध्यक्ष ५०४९ पूरा विवरण
शालो साह उपाध्यक्ष ४४०० पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःभाथिगछ,मझारे,शि. जहदा,पोखरीया र बुधनगर (२,६-९)गा.वि.स. जनसंख्याः४१८१९             क्षेत्रफलः६२.३८ वर्ग कि.मी. केन्द्र: साविक मझारे...
नाम पद दल प्राप्त मत पूरा विवरण
कालीप्रसाद दास प्रमुख ५४७३ पूरा विवरण
मञ्जुकुमारी राई उपप्रमुख ६१९३ पूरा विवरण
समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./ न.पा.का वडाहरुःरंगेली न.पा. (९-११), अमरदह, गोविन्दपुर (२¸५¸६¸८¸९), वरडंगा (२,३,६,८,९) र डाइनिया गा.वि.स. जनसंख्याः ५०७५८          ...

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्