Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

कसले कति जिते?
SHARES
दल प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष वडा सदस्य (महिला) वडा सदस्य (दलित महिला) वडा सदस्य (खुल्ला)
37 31 0 0 0 0
23 29 0 0 0 0
23 20 0 0 0 0
20 23 0 0 0 0
16 18 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0
नेपाली जनता दल 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्