Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी
 |   | 

कपिलवस्तु
SHARES
विजयी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १७
प्रदेशसभा उम्मेदवार ४३
पुरुष उम्मेदवार ५५
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १५
प्रदेशसभा उम्मेदवार ३७
पुरुष उम्मेदवार ४८
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार २२
प्रदेशसभा उम्मेदवार ४७
पुरुष उम्मेदवार ६४
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्