Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

नेकपा एमाले
SHARES
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र मोरङ-३
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र पर्वत
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र इलाम-१
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र मोरङ-२
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र हुम्ला(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र धनकुटा(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र खोटाङ(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र हुम्ला(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र धनकुटा(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
क्षेत्र खोटाङ(क)
उमेर -
लिङ्ग पुरुष

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्