विदुर घिमिरे

"हामी कसैका होइनौं, कोही हाम्रा होइनन् हामी सत्य र न्यायका, सत्य र न्याय हाम्रो" -रुदाने सिद्धान्त लेख्...