Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी
 |   | 

ललितपुर
SHARES
विजयी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १३
प्रदेशसभा उम्मेदवार २३
पुरुष उम्मेदवार ३२
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १३
प्रदेशसभा उम्मेदवार २०
पुरुष उम्मेदवार २९
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार २१
प्रदेशसभा उम्मेदवार २१
पुरुष उम्मेदवार ३९
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्