०६ असार २०८१, बिहीबार (Thursday, 20 June, 2024)
Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा ८०
प्रदेशसभा १६८
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा ३६
प्रदेशसभा ७३
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा २३
प्रदेशसभा ४१
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा ११
प्रदेशसभा १६
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा १०
प्रदेशसभा २४
अन्य
जित अग्रता
प्रतिनिधिसभा
प्रदेशसभा
समानुपातिक मतगणना [समाप्त]
प्राप्त मत
३३.२%
३१७३४९४
प्राप्त मत
३२.८%
३१२८३८९
प्राप्त मत
१३.७%
१३०३७२१
प्राप्त मत
४.९%
४७२२५४
प्राप्त मत
४.९%
४७०२०१
प्राप्त मत
२.२%
२१२३६४
प्राप्त मत
२.१%
१९६७८२
प्राप्त मत
०.९%
८८३७७
प्राप्त मत
०.९%
८१८३७
प्राप्त मत
०.७%
६२१३३
अन्य
प्राप्त मत
३.७%
३५५२२२
प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा परिणाम
दल प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७ जम्मा
८० ३६ १४ ४२ १७ २८ १४ १७ २४८
३६ १० १५ १४ १० १०९
२३ ६४
११ १५ २७
१० २० ३४
दल प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७
६७३७०९
३६.२%
२४९७३४
१५.३%
६७७३१७
३३.६%
३७३५०१
३७.०%
५३३६१३
३०.५%
१६९७५५
३३.३%
२६०९५५
३१.९%
५८६२४६
३१.५%
३७०५५०
२२.६%
५५९२४९
२७.८%
३६४७९७
३६.२%
५३०८४४
३०.३%
१६२००३
३१.८%
२९५७२९
३६.१%
२०६७८१
११.१%
१८२६१९
११.२%
३१६८३९
१५.७%
११९५२८
११.८%
२३९२८१
१३.७%
११७२९८
२३.०%
१४२७०२
१७.४%
७०४७६
३.८%
२८४०७२
१७.४%
८०२२
०.४%
३७४७
०.४%
७८५६७
४.५%
८४१
०.२%
२०६२
०.३%
२०६४८
१.१%
३१८५२४
१९.५%
२०९२
०.१%
- ५४११०
३.१%
३१५
०.१%
३६९०२
४.५%

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक


चर्चित उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा विजयी पार्टी


प्रतिनिधिसभा लैंगिक


प्रदेशसभा विजयी पार्टी


प्रदेशसभा लैंगिक


इन्फोग्राफिक्स

अंकमा हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन - दोस्रो चरण #Infographics

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको दोस्रो चरणअन्तर्गत बिहीबार ४५ जिल्लामा मतदान हुँदैछ। प्रतिनिध...

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन - पहिलो चरण #Infographics

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रतिनिध...