Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश ५(नेकपा माओवादी केन्द्र)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ५०५५५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ४०६४७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३९९५९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३११७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २९७९९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १०४३४
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ५४२७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८५१२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७९१०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७२८५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६६७५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३४३६
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७९१०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २३६३२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २३३९२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७६०१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६४२२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३०९४

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्