Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
 | 

प्रदेश १
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४४६१६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३६१७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३४३९४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३३४२९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२९४५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२५५१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०७४७
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार १९
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा १२
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ६१
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ११
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार १०
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार १८
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ५३
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा १०
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ५७
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
प्रतिनिधि सभा
प्रदेश सभा
प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ११

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्